• Grčka,  Tesalija

    Meteori

    Godine 2011. prilikom putovanja na Kefaloniju, odlučila sam da posetim Meteore. Sa autoputa Egnatia Odos izdvojile smo se ka Trikali, kod odvajanja za Metsovo. Postoji dobro označen putokaz za Meteore, što nije slučaj kod Grevene. U Kalambaku stižemo nešto pre 8 sati izjutra. Sve vreme pruža se pogled na impozantne planine, za koje se veruje da su nastale pre više od 60 miliona godina, a na kojima su od polovine XIV veka podignuti manastiri. Prvi manastir na koji nailazimo je Sveti Nikola. Odluka je da nastavimo dalje, kako bismo videle gde su ostali manastiri i napravile plan obilaska. Sledeći je manastir Rousanion, ženski manastir, koji je takođe na glavnom putu,…